Nahoru
Soutěžní videa
Nahraj video

Mechanika kapalin a plynů  (2)

Vážení vzduchu v atmosféře

Pokus ukazuje rozdíl vážení vzduchu s a bez vlivu atmosféry. I lahev byla nadnášena okolním vzduchem, ale pořád stejně…

Soutěžní video

Aerodynamika

Bylo trochu těžké foukat na modely ve správném směru, stejné vzdálenosti a aby se moc nehýbaly. Měření tak nebylo moc přesné. Výsledky ale odpovídají teorii.

Soutěžní video