Nahoru
Soutěžní videa
Nahraj video

Akustika  (2)

Znázornění akustického tlaku pomocí svíč…

Ve videu jsme se pokusily znázornit působení akustického tlaku, pomocí pohybu plamenu svíčky.

Nesoutěžní video

Měření rychlosti zvuku přímou metodou

Ve videu ukazujeme rekonstrukci historického pokusu - měření rychlosti zvuku přímou metodou. Experiment poprvé provedl f…

Soutěžní video