Nahoru
Výuková videa
Nahraj video

Střídavý proud  (9)

Střídavé napětí a jednocestné usměrnění

Ve videu je vysvětlen pojem střídavého napětí. Závěrem je realizován pokus s jednocestným usměrňovačem.

Zdvojovač napětí

Video vysvětluje princip funkce zdvojovače napětí a objasňuje jeho zapojení. V závěru videa jsou zmíněny možnosti praktického využití zdvojovačů napětí.

Vím proč funguje indukční vařič a bezdrá…

Video si klade za cíl objasnit "bezdrátový přenos energie" postupným výkladem jevů z oblasti elektřiny a magnetizmu, kte…

Měření vlastní indukčnosti cívky

Video nám ukazuje nepřímou metodu měření indukčnosti cívky za pomocí generátoru a základních měřících přístrojů, ampérme…

ELEKTRICKÝ GENERÁTOR

Je zde ukázán jednoduchý elektricky generátor, který produkuje střídavé napětí. Funguje na principu alternátoru, tedy st…

LED diodová žárovka

Do zapojení pro rozsvícení LED diod použijeme srážecí kondenzátor jehož kapacitní susceptance omezí proud do usměrňovací…