Nahoru
Soutěžní videa
Nahraj video

Střídavý proud  (2)

Vím proč funguje indukční vařič a bezdrá…

Video si klade za cíl objasnit "bezdrátový přenos energie" postupným výkladem jevů z oblasti elektřiny a magnetizmu, kte…

Zdvojovač napětí

Video vysvětluje princip funkce zdvojovače napětí a objasňuje jeho zapojení. V závěru videa jsou zmíněny možnosti praktického využití zdvojovačů napětí.